Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ינואר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 11/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.21
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן מרגרט - פזי נחמה 55.56 40941 8309 5 חיפה כרמל
2 כהן רבקה - וורמברנד עדנה 55.16 11391 14457 4 חיפה כרמל
3 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 50.79 16725 10299 3 חיפה כרמל
4 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 48.81 15824 15622   חיפה כרמל
4 אקלימי מאיר - פורגס עמוס 48.81 5749 20152   חיפה כרמל
6 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 46.43 19927 22054   חיפה כרמל
7 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 44.44 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 67.06 5270 19052 5 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 57.54 5944 23768 4 חיפה כרמל
3 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 51.98 41317 41136 3 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 48.02 16088 16359   חיפה כרמל
5 בירמן יצחק - פורת דליה 47.62 20587 4142   חיפה כרמל
6 דנסקי ניצה - שיינמן רמי 43.25 12350 2   חיפה כרמל/רמת השרון
7 סידי אראלה - בלום חנה 34.52 40943 41055   חיפה כרמל