Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ינואר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.30
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שמחון מיכל - סכנין חוה 62.50 19804 40948 3 חיפה כרמל
2 מעוז דפנה - מעוז בני 57.50 19370 22572 2 חיפה כרמל
3 רמן נחום - גרינמן שמשון 53.13 18883 23268 2 חיפה כרמל
4 כהן מרגרט - פזי נחמה 49.38 40941 8309   חיפה כרמל
5 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 27.50 19927 22054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 68.13 5944 23768 3 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 64.38 16088 16359 2 חיפה כרמל
3 בירמן יצחק - פורת דליה 50.63 20587 4142 2 חיפה כרמל
4 רטנר פיליס - רטנר דוד 45.00 14530 14538   חיפה כרמל
5 סידי אראלה - בלום חנה 21.88 40943 41055   חיפה כרמל