Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
רביעי בוקר ינואר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 05/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.47
מנהל תחרות: זק יניב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שורץ מלכה - שחר אמיר 61.11 13138 40627 5 חיפה כרמל
2 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 57.14 23268 23267 4 חיפה כרמל
3 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 56.35 18316 41035 3 חיפה כרמל
4 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 49.21 41007 43286   חיפה כרמל
5 ברקוביץ אריה - מועדון 47.62 2502 0   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 דוב שושנה - שאול רבקה 45.24 7241 7246   חיפה כרמל
7 שמעון ציפי - נחמיאס יוסף 42.86 744 40234   נתניה/חיפה כרמל
8 ברויז אברהם - לוינסון ראובן 40.48 40433 19888   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות