Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר ינואר
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 02/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.61
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 65.23 5598 5635 7 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 61.97 11069 8174 5 חיפה כרמל
3 הרץ צפורה - לחמן מיכה 58.35 4138 1283 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - אלרן ישראל 55.59 12052 19052 3 חיפה כרמל
5 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 55.35 23012 23090 3 חיפה כרמל
6 קורן עינת - מורג חוה 55.25 20262 9726 2 חיפה כרמל
7 גרינברג רונית - שמחון מיכל 50.31 15533 19804 2 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
8 צרטין יוסף - כהאנה רלה 47.68 41343 43345   חיפה כרמל
9 זבירין אילנה - שיקלר רחל 46.81 15743 41020   חיפה כרמל
10 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.94 19234 8309   חיפה כרמל
11 שנער היידי - גודוביץ צילה 42.12 2500 15622   חיפה כרמל
12 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 40.20 40532 14171   חיפה כרמל
13 גני רותי - אורון רות 39.15 23011 18699   חיפה כרמל
14 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 33.61 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מץ דליה - סכנין חוה 62.25 17803 40948 7 חיפה כרמל
2 קיס מרים - הידה רודיקה 57.25 4577 2526 5 חיפה כרמל
3 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 56.55 16725 10299 4 חיפה כרמל
4 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 55.77 23264 20156 3 חיפה כרמל
5 לם גלינה - אירני קלודי 54.29 1251 22-0635 3 לא חבר בהתאגדות
6 רטנר פיליס - רטנר דוד 53.21 14530 14538 2 חיפה כרמל
7 טייג יוסי - גוטליב ליפא 52.72 16088 16359 2 חיפה כרמל
8 דוב שושנה - שאול רבקה 46.82 7241 7246   חיפה כרמל
9 וורמברנד עדנה - זגה מרים 45.22 14457 23876   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 ברויז אברהם - טאבאצניק הילל 44.45 40433 22-0634   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 שקולניק ליאורה - בר דוד נאוה 42.09 19927 43352   חיפה כרמל/פ"ת - אם המושבות
12 כהן עפרה - פורת דליה 41.81 8283 4142   חיפה כרמל
13 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 37.31 16309 22054   חיפה כרמל