Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר ינואר
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 09/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.30
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן 66.67 1265 801 7 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 61.90 5598 5635 5 חיפה כרמל
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 59.13 11069 8174 4 חיפה כרמל
4 הרץ צפורה - לחמן מיכה 53.57 4138 1283 4 חיפה כרמל
5 כהן רבקה - וורמברנד עדנה 53.17 11391 14457 3 חיפה כרמל
6 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 50.79 19234 8309 2 חיפה כרמל
7 זבירין אילנה - שיקלר רחל 50.00 15743 41020 2 חיפה כרמל
8 שנער היידי - גודוביץ צילה 38.89 2500 15622   חיפה כרמל
9 קמפר ראובן - שפירא בניהו 34.13 17830 17828   חיפה כרמל
10 צרטין יוסף - כהאנה רלה 31.75 41343 43345   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 באבד יצחק - סרבן דניאלה 68.25 11010 20552 7 חיפה כרמל
2 לוי רוני - אלרן ישראל 57.54 12052 19052 5 חיפה כרמל
3 דוב שושנה - שאול רבקה 56.35 7241 7246 4 חיפה כרמל
4 מץ דליה - סכנין חוה 55.56 17803 40948 4 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 49.60 16088 16359   חיפה כרמל
6 גרינברג רונית - שמחון מיכל 46.43 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
7 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 45.63 42439 24411   חיפה כרמל
8 דה הונד יוסי - שפר לאה 44.44 19994 19995   חיפה כרמל
9 שקולניק ליאורה - בר דוד נאוה 43.65 19927 43352   חיפה כרמל/פ"ת - אם המושבות
10 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 32.54 16309 22054   חיפה כרמל