Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר ינואר
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 16/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.20
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 68.13 11069 8174 3 חיפה כרמל
2 הרץ צפורה - לחמן מיכה 61.68 4138 1283 2 חיפה כרמל
3 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 41.88 19234 8309   חיפה כרמל
4 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 41.61 40532 14171   חיפה כרמל
5 מץ דליה - סכנין חוה 36.88 17803 40948   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 59.69 16088 16359 3 חיפה כרמל
2 רטנר פיליס - רטנר דוד 57.64 14530 14538 2 חיפה כרמל
3 דוב שושנה - שאול רבקה 56.56 7241 7246 2 חיפה כרמל
4 איליבמן רומן - שקולניק ליאורה 44.06 43322 19927   חיפה כרמל
5 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 32.81 16309 22054   חיפה כרמל