Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר ינואר
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 23/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.79
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שמחון מיכל - סכנין חוה 66.41 19804 40948 4 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 61.88 11069 8174 3 חיפה כרמל
3 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 49.22 19234 8309   חיפה כרמל
4 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 44.84 23264 20156   חיפה כרמל
5 הרץ צפורה - לחמן מיכה 44.53 4138 1283   חיפה כרמל
6 ברויז אברהם - קוטלר מאיה 33.63 40433 43207   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוב שושנה - שאול רבקה 65.47 7241 7246 4 חיפה כרמל
2 כהן עפרה - פורת דליה 53.28 8283 4142 3 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 53.13 16088 16359 2 חיפה כרמל
4 מץ דליה - ברקוביץ אריה 46.09 17803 2502   חיפה כרמל
5 רטנר פיליס - רטנר דוד 45.50 14530 14538   חיפה כרמל
6 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 37.03 16309 22054   חיפה כרמל