Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר ינואר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.13
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 63.13 11069 8174 3 חיפה כרמל
2 כהן עפרה - פורת דליה 56.72 8283 4142 3 חיפה כרמל
3 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 52.03 19234 8309 2 חיפה כרמל
4 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 46.25 40532 14171   חיפה כרמל
5 מץ דליה - סכנין חוה 40.79 17803 40948   חיפה כרמל
6 קורן עינת - מורג חוה 40.63 20262 9726   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 67.50 16088 16359 3 חיפה כרמל
2 רטנר פיליס - רטנר דוד 51.97 14530 14538 3 חיפה כרמל
3 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 48.75 16309 22054   חיפה כרמל
4 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 45.47 23264 40433   חיפה כרמל
5 דוב שושנה - שאול רבקה 44.53 7241 7246   חיפה כרמל
6 צרטין יוסף - קוטלר מאיה 41.88 41343 43207   חיפה כרמל