Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
ראשון בוקר במחשב ינואר פברואר
מושב 7 מתוך 9 תאריך: 13/02/22 סניף: מועדון הברידג' רחובות מקדם: 7.19
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שובל אפרים - אופיר רות 65.97 5007 14656 10 רחובות/מועדון הברידג' רחובות
2 איבנשיץ מירה - ארליך ברוך 64.35 40376 42681 8 רחובות/מועדון הברידג' רחובות
3 (רובוט) - אלקלעי משה 61.81 ROBOT 21482 7 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 (רובוט) - מיכאלי עדי 60.65 ROBOT 41724 5 לא חבר בהתאגדות /רחובות
5 (רובוט) - מיקנברג אירנה 59.38 ROBOT 17719 4 לא חבר בהתאגדות /רחובות
6 מורגנשטרן אתי - להט חוה 57.87 21097 41253 4 יבנה/רחובות
7 (רובוט) - אלבר רוזה 57.75 ROBOT 40694 4 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
8 פלר חיים - סביר אירנה 56.71 41597 40827 3 מועדון הברידג' רחובות/רחובות
9 (רובוט) - אליהו עדנה 56.48 ROBOT 43095 3 לא חבר בהתאגדות /רחובות
10 (רובוט) - דגן עוזי 55.79 ROBOT 15475 3 לא חבר בהתאגדות /מודיעין
11 גינזבורסקי רינה - כהן דוד 55.56 12542 23964 2 רחובות
12 ישראלי יוני - שפרוך אדוארד 55.21 42205 42206 2 רחובות
13 מסרי גאולה - קרפ דינה 54.28 17835 40534 2 רחובות
14 (רובוט) - קושיצקי דבורה 53.47 ROBOT 41045 2 לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
15 גרוחובסקי מירי - יוסוב מריאנה 53.01 42973 42039 2 רחובות
16 (רובוט) - פרץ שמואל 52.78 ROBOT 16618 1 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
17 (רובוט) - דימנט נעם 52.66 ROBOT 2297 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
18 (רובוט) - אהרוני אבי 52.08 ROBOT 4587 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון צביקה
19 (רובוט) - שחר יצחק 51.85 ROBOT 23971 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
20 מחלב חנה - פיסטינר ציפורה 51.62 21543 12898 1 רחובות
21 דר תמר - דר יאיר 51.16 8738 14518 1 רחובות
22 (רובוט) - עפר מיכאל 51.04 ROBOT 24528 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
23 וייסמן ויויאן - פינטו תמר 50.93 24339 23661 1 מועדון הברידג' רחובות/ר"ג - מרום נווה
24 אורלב ציפי - שחר קובי 50.46 17718 1474 1 מועדון הברידג' רחובות/רחובות
25 רז בהירה - זמיר ציפי 50.12 21516 41034 1 רחובות
26 שחר אתי - ברגר מיכאל 49.42 19202 40535   רחובות
27 רום מיכל - סולומונוביץ מלכה 49.19 3406 42974   כפר סבא/רחובות
28 קפון לבנה - קיש תמר 48.84 7155 10948   מועדון הברידג' רחובות/כפר סבא
29 בלומשטיין נחמה - ארגז דבורה 48.50 40883 41652   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
30 אור מאיר ציפי - דקטר בלהה 48.26 21347 17488   מועדון הברידג' רחובות/רחובות
31 פוסטר עופרה - למפרט איטה 47.92 19198 17547   מועדון הברידג' רחובות/רחובות
32 (רובוט) - ליפצוק חנה 47.80 ROBOT 22039   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
33 מרקוביץ חנוך - בנדהיים דוקטור אורי 47.57 3704 2102   מודיעין
34 (רובוט) - ביננבאום מירה 47.45 ROBOT 42939   לא חבר בהתאגדות /ברידג' אונליין אקדמי
35 (רובוט) - מיכאלוב פניה 46.99 ROBOT 42275   לא חבר בהתאגדות /רחובות
36 דורון יונה - אלמגור דליה 46.64 19935 43216   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
37 קריב מיכאל - קמפלר יוסף 46.06 22999 14817   רחובות
38 (רובוט) - יעקב אברהם 45.83 ROBOT 40496   לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
39 גיא ישראל - קראוז עקיבא 45.60 17407 21602   לא חבר בהתאגדות /רחובות
40 שפרן אגי - לויתן אירנה 44.33 17035 18470   מועדון הברידג' רחובות/רחובות
41 פרונינה איבגניה - ליכטנפלד צביה 43.06 23738 22375   רחובות
42 פלד רן תמר - צרניחובסקי זיו 42.94 42921 23405   מועדון הברידג' רחובות
43 (רובוט) - רוטמן מרים 42.59 ROBOT 21450   לא חבר בהתאגדות /רחובות
44 משען נורית - מודיורוש מרים 41.90 22388 14725   כפר מרדכי/רחובות
45 אופיר מאירה - אבנר ברי 41.78 14620 6475   ירושלים
46 (רובוט) - נתן מינה 41.32 ROBOT 15086   לא חבר בהתאגדות /רחובות
47 (רובוט) - אבילאה רות 39.35 ROBOT 17890   לא חבר בהתאגדות /מודיעין
48 (רובוט) - שקד ציפי 39.12 ROBOT 14803   לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
49 מחלב צרלי - כהן אינה 37.85 21870 23966   רחובות
50 (רובוט) - דקל חיים 36.69 ROBOT 42911   לא חבר בהתאגדות /רחובות