Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום א אחה"צ ינואר פברואר
מושב 2 מתוך 9 תאריך: 09/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.50
מנהל תחרות: גל צבי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 ריבקינד אברהם - ריבקינד רות 83.33 22-0181 22-0171 לא חבר בהתאגדות
2 אדלמן יפה - לביא מרים 54.17 22-0598 20795 לא חבר בהתאגדות
2 גרינוולד חנה - זייטמן שושנה 54.17 22-0531 5247 לא חבר בהתאגדות
4 פרידמן ליליאן - זלינגר רות 50.00 22-3009 21743 לא חבר בהתאגדות
5 אברהמי חנה - רקוביצקי דינה 43.33 40925 41265 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 נפתלי אסתר - לזר שילה 40.00 22-0482 16339 לא חבר בהתאגדות
7 פורת רבקה - דב מאירוביץ 25.00 14981 22-0242 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 אנגלשטיין ישראל - בן דב פיזנטי עדנה 63.57 41602 19226 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 גליה שהם - יהודית לרנר 50.00 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
3 פועה סלומון - מיכל מאיר 49.29 22-3026 22-3027 לא חבר בהתאגדות
4 טסלר דליה - הוניג פנינה 47.14 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
5 מנצר רחל - פינגלמן הלנה 45.00 17122 22-0198 לא חבר בהתאגדות
5 לזר רחל - אגרט מריה 45.00 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל