Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
ראשון ערב ינואר שירי קרנאור
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 16/01/22 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 6.58
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אגוזי יורם - bat1955 76.94 9242 bat1955   לא חבר בהתאגדות
2 (רובוט) - ליברמן ארנון 73.06 ROBOT 40047 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
3 קופילוב אלי - קופילוב צפרא 60.28 10734 10733 4 סביון - קרית אונו
4 כוגן רעיה - כוגן מיכאל 56.94 9385 40693 3 רמת השרון
5 גורצקי מריאן - fffmarek 53.89 22079 fffmarek   לא חבר בהתאגדות
6 dvora5323 - לוברנסקי יוסי 53.61 dvora5323 42020   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
7 קוזי אתי - רוזנצוייג אסתר 53.33 25006 1148 1 רחובות/סביון - קרית אונו
8 פדון עמליה - רובין דורית 52.50 8425 22386 1 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
9 SHALOM1046 - דונרשטיין שלומית 52.22 SHALOM1046 43209   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
10 ginngy - giovanella 52.19 ginngy giovanella   לא חבר בהתאגדות
11 לוי שרי - לבנת טובה 51.39 9322 9115   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
12 עוגן תמרה - סגיב מירה 47.50 10102 9011   סביון - קרית אונו
13 (רובוט) - חנם מוטי 46.11 ROBOT 5462   לא חבר בהתאגדות
14 זאק טובה - סגל שרה 45.00 41432 17420   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
15 לפיד אסתר - מאור מאיר 44.72 40642 42627   ר"ג - מרום נווה
16 (רובוט) - גולן יעקב 44.44 ROBOT 40716   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
17 מור עדי - שרון דליה 43.89 42893 13898   סביון - קרית אונו
18 (רובוט) - בארי תמר 40.83 ROBOT 24151   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 טלמור אבי - טלמור אורלי 40.83 42183 42182   סביון - קרית אונו
20 כרמון יעל - פישר אהובה 39.17 40803 24341   סביון - קרית אונו
21 osnat51 - kunoga 36.94 osnat51 kunoga   לא חבר בהתאגדות
22 ang12 - נלקין מרינה 35.00 ang12 24585   לא חבר בהתאגדות