Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחרות ינואר 2022
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 03/01/22 סניף: הלוחם חיפה מקדם: 11.86
מנהל תחרות: ורד נח

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שושני חנה - בן-נון יוסי 61.72 11491 12637 4 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
2 לוי סיגלית - טל פטר 52.93 8196 16356 3 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
3 הרפז כרמלה - גולדשטיין בתיה 50.63 12922 12639 3 חיפה - בית הלוחם
4 זבירין אילנה - שיקלר רחל 48.44 15743 41020   חיפה כרמל
5 עגור יצחק - יריב יצחק 44.53 7244 7245   חיפה - בית הלוחם
6 בן-נון נגה - ורד נח 41.60 12636 2656   חיפה - בית הלוחם
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 64.53 7214 13571 4 חיפה - בית הלוחם
2 רוזנשיין אלכסנדר - שלייפר ישראל 57.03 3372 3955 3 חיפה כרמל
3 לוסקי הרצל - גבאי חיים 50.47 5946 5263 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
4 ברודאי אסתר - מילגרם שרה 44.22 899 1895   לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
5 פלר אדם - פלר רמה 33.75 867 19195   חיפה - בית הלוחם