Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
רביעי בוקר במחשב ינואר פברואר
מושב 6 מתוך 9 תאריך: 09/02/22 סניף: מועדון הברידג' רחובות מקדם: 8.40
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - אהרוני אבי 66.54 ROBOT 4587 10 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון צביקה
2 (רובוט) - פרונינה איבגניה 62.12 ROBOT 23738 8 לא חבר בהתאגדות /רחובות
3 מידן רחל - לשם דורית 61.74 20257 14566 7 רחובות
4 וינברג דסי - קרדו אורית 61.49 20369 10888 5 רחובות
5 (רובוט) - נתן מינה 60.48 ROBOT 15086 4 לא חבר בהתאגדות /רחובות
6 (רובוט) - עפר מיכאל 60.23 ROBOT 24528 4 לא חבר בהתאגדות /רחובות
7 ויינר שפרה - קרפ דינה 59.72 21538 40534 3 רחובות
8 סורל רבקה - קיש תמר 58.59 5248 10948 3 רחובות/כפר סבא
9 (רובוט) - דימנט נעם 58.33 ROBOT 2297 3 לא חבר בהתאגדות /רחובות
10 (רובוט) - ישראלי יוני 58.08 ROBOT 42205 2 לא חבר בהתאגדות /רחובות
11 (רובוט) - בנציוני יואל 57.07 ROBOT 9222 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
12 מחלב צרלי - כהן אינה 55.43 21870 23966 2 רחובות
13 (רובוט) - יעקב אברהם 54.92 ROBOT 40496 2 לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
14 ברקמן מאיר - רדלר חיה 53.03 8312 6691 1 רחובות
15 (רובוט) - ביננבאום מירה 52.90 ROBOT 42939 1 לא חבר בהתאגדות /ברידג' אונליין אקדמי
16 (רובוט) - קופלביץ דולי 52.78 ROBOT 22490 1 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
17 שפרן אגי - למפרט איטה 52.53 17035 17547 1 מועדון הברידג' רחובות/רחובות
18 (רובוט) - אבילאה רות 52.40 ROBOT 17890 1 לא חבר בהתאגדות /מודיעין
19 קפון לבנה - בלס אביבה 52.15 7155 11586 1 מועדון הברידג' רחובות/פ"ת - ויצו
20 לויתן אירנה - מחלב חנה 52.02 18470 21543 1 רחובות
21 (רובוט) - קושיצקי דבורה 51.14 ROBOT 41045 1 לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
22 (רובוט) - מיקנברג אירנה 50.76 ROBOT 17719 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
23 פלר חיים - דגן עוזי 50.51 41597 15475 1 מועדון הברידג' רחובות/מודיעין
24 ארגז דבורה - אברבך אלכס 50.13 41652 42133 1 מועדון הברידג' רחובות/רחובות
25 דר יאיר - דר תמר 48.61 14518 8738   רחובות
26 אלומות זאב - מיכאלי עדי 48.11 17661 41724   רחובות
27 וקס טובה - כהן עידית 47.73 24527 18719   רחובות
28 גבעון בת-שבע - ארבל עמוס 47.10 16006 40271   רחובות
29 (רובוט) - אליהו עדנה 46.84 ROBOT 43095   לא חבר בהתאגדות /רחובות
30 ברונשטיין אסתר - להט חוה 46.34 22556 41253   רחובות
31 (רובוט) - פינטו תמר 45.83 ROBOT 23661   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
32 מודיורוש מרים - רוזנשיין רוחמה 45.20 14725 42819   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
32 גולדמן אלן - פולק ציפי 45.20 41087 42241   י"ם - מרכז הברידג' /מועדון הברידג' רחובות
34 פרידלנדר דודי - ארליך ברוך 44.95 12719 42681   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
35 באומן נעמי - בורי סילביה 44.44 41062 22942   מועדון הברידג' רחובות
36 איבנשיץ מירה - ליכטנפלד צביה 43.94 40376 22375   רחובות
37 גיא ישראל - קראוז עקיבא 43.81 17407 21602   לא חבר בהתאגדות /רחובות
38 (רובוט) - שקד ציפי 43.43 ROBOT 14803   לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
39 גורודצקי טטיאנה - וייס אלכס 42.05 43313 42167   רחובות
40 גינזבורסקי רינה - קלמר פסיה 41.92 12542 14807   רחובות
41 שוורצברג בת שבע - דורון יונה 41.54 42584 19935   רחובות
42 ברונשטיין סטנלי - אופיר רות 39.52 21544 14656   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
43 בלאוגרונד רות - ריישר בלה 39.27 4771 16825   מועדון הברידג' רחובות/רחובות
44 keselman - simchovitz 38.64 keselman simchovitz   לא חבר בהתאגדות
45 (רובוט) - רוטמן מרים 38.51 ROBOT 21450   לא חבר בהתאגדות /רחובות
46 אופיר מאירה - hag1 31.94 14620 hag1   ירושלים/ לא חבר בהתאגדות