Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר פברואר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 03/02/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.38
מנהל תחרות: זק יניב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - סכנין חוה 76.19 2502 40948 5 חיפה כרמל
2 לבנון חנה - ורסנו דליה 62.70 16309 19087 4 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
3 קולסקי מינה - וייסמן דוד 57.94 11069 3698 3 חיפה כרמל
4 לביאנו דן - נחמיאס יוסף 50.00 3489 40234 3 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
5 מץ דליה - וייל טובה 48.41 17803 20153   חיפה כרמל
6 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 42.86 41317 41136   חיפה כרמל
7 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 31.75 40925 22054   חיפה כרמל
8 צרטין יוסף - קוטלר מאיה 30.16 41343 43207   חיפה כרמל