Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר פברואר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 17/02/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 5.77
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרידלנדר אהוד - הפטקה מיכאל 71.37 4648 4822 5 נהריה - לב הצפון/עמק יזרעאל
2 מץ דליה - וייל טובה 56.71 17803 20153 4 חיפה כרמל
3 אלוני ישי - קמה יעל 53.47 40970 19199 3 חיפה כרמל
4 מטקלף גון - מילר סידני 51.62 42887 42888 2 חיפה כרמל
5 הידה רודיקה - נחמיאס יוסף 45.11 2526 40234   חיפה כרמל
6 פורת מרים - זהבי רות 43.67 21564 18919   חיפה כרמל
7 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 43.44 40925 22054   חיפה כרמל
8 אופיר אהרן - בן ישראל מירי 35.42 41035 18316   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 57.21 23264 40433 5 חיפה כרמל
2 ברמן דיאנה - שטרן אסיה 54.89 24411 42439 4 חיפה כרמל
3 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 54.63 41317 41136 3 חיפה כרמל
4 רמן נחום - גרינמן שמשון 52.38 18883 23268 2 חיפה כרמל
5 שמחון מיכל - סכנין חוה 47.09 19804 40948   חיפה כרמל
6 רטנר פיליס - רטנר דוד 45.11 14530 14538   חיפה כרמל
7 צרטין יוסף - קוטלר מאיה 38.69 41343 43207   חיפה כרמל