Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שלישי אחהצ מודרך עם יניב פברואר מרץ
מושב 4 מתוך 9 תאריך: 22/02/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.50
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 ריבקינד אברהם - לוסטיג אילנה 62.50 22-0181 22-0600 לא חבר בהתאגדות
2 פורת רבקה - מנדל שרונה 60.83 14981 22-0617 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 ריבקינד רות - זייטמן שושנה 58.33 22-0171 5247 לא חבר בהתאגדות
4 אברהמי חנה - בן דב פיזנטי עדנה 51.67 40925 19226 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
5 הרפז ירדנה - חנה בראון 37.50 24636 22-0611 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 לזר שילה - נפתלי אסתר 29.17 16339 22-0482 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 מנצר רחל - ירניצקי ורדה 57.50 17122 20041 לא חבר בהתאגדות
2 ברודני עדה - וייס אורית 53.33 21979 20039 לא חבר בהתאגדות
3 טסלר דליה - הוניג פנינה 50.00 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
4 גליה שהם - יהודית לרנר 48.33 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
5 אסתר אופיר - חנה מלאכי 46.67 22-0232 22-0233 לא חבר בהתאגדות
6 לזר רחל - אגרט מריה 44.17 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל