Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר פברואר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 13/02/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.50
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 57.50 5598 5635 4 חיפה כרמל
2 מורג חוה - קורן עינת 53.59 9726 20262 3 חיפה כרמל
3 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 52.66 40532 14171 2 חיפה כרמל
4 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 52.03 11069 8174 2 חיפה כרמל
5 הרץ צפורה - לחמן מיכה 45.47 4138 1283   חיפה כרמל
6 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 39.25 22054 16309   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דה הונד יוסי - שפר לאה 67.97 19994 19995 4 חיפה כרמל
2 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 51.72 23264 20156 3 חיפה כרמל
3 כהן עפרה - פורת דליה 48.91 8283 4142   חיפה כרמל
4 נחמיאס יוסף - ברקוביץ אריה 46.25 40234 2502   חיפה כרמל
5 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 43.13 42439 24411   חיפה כרמל
6 דוב שושנה - שאול רבקה 42.03 7241 7246   חיפה כרמל