Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר פברואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/02/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.67
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 65.08 40334 3698 6 חיפה כרמל
2 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 56.28 14457 14599 5 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 56.28 11069 8174 5 חיפה כרמל
4 חיימוביץ ולריו - נחמיאס יוסף 54.30 19234 40234 3 חיפה כרמל
5 מורג חוה - קורן עינת 48.19 9726 20262   חיפה כרמל
6 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 47.16 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
7 שיקלר רחל - זבירין אילנה 44.64 41020 15743   חיפה כרמל
8 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 43.65 5598 5635   חיפה כרמל
9 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 33.54 40532 14171   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 63.23 23268 4617 6 חיפה כרמל
2 דה הונד יוסי - שפר לאה 54.03 19994 19995 5 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 53.57 16088 16359 4 חיפה כרמל
4 בירמן יצחק - פורת דליה 51.12 20587 4142 3 חיפה כרמל
5 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 50.40 42439 24411 2 חיפה כרמל
6 שמחון מיכל - גרינברג רונית 48.33 19804 15533   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
7 דוב שושנה - שאול רבקה 47.02 7241 7246   חיפה כרמל
8 רטנר פיליס - רטנר דוד 41.27 14530 14538   חיפה כרמל
9 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 41.14 22054 16309   חיפה כרמל