Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר פברואר - HANDICAP
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/02/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.29
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 56.9 12377 8174 4 חיפה כרמל
2 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 52.46 40706 3698 3 חיפה כרמל
3 אנגלשטיין ישראל - דינה דוידוביץ 50.45 41602 22-0324 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 50.15 19234 8309 2 חיפה כרמל
5 כהן מרגרט - ויזן יהושע 46.43 40941 19229   חיפה כרמל
6 באבד יצחק - סרבן דניאלה 42.93 11010 20552   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - נחמיאס יוסף 58.65 2502 40234 4 חיפה כרמל
2 סכנין חוה - מץ דליה 53.21 40948 17803 3 חיפה כרמל
3 רמן נחום - גולדברג אידה 52.9 18883 15305 2 חיפה כרמל
4 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 49.55 41317 41136   חיפה כרמל
5 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 46.43 23264 20156   חיפה כרמל
6 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 39.4 18316 41035   חיפה כרמל