Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר פברואר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/02/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.29
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 60.00 12377 8174 4 חיפה כרמל
2 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 57.81 40706 3698 3 חיפה כרמל
3 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.75 19234 8309   חיפה כרמל
4 אנגלשטיין ישראל - דינה דוידוביץ 48.38 41602 22-0324   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
5 באבד יצחק - סרבן דניאלה 43.28 11010 20552   חיפה כרמל
5 כהן מרגרט - ויזן יהושע 43.28 40941 19229   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - נחמיאס יוסף 63.75 2502 40234 4 חיפה כרמל
2 רמן נחום - גולדברג אידה 53.75 18883 15305 3 חיפה כרמל
3 סכנין חוה - מץ דליה 52.81 40948 17803 2 חיפה כרמל
4 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 47.03 23264 20156   חיפה כרמל
5 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 46.41 41317 41136   חיפה כרמל
6 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 36.25 18316 41035   חיפה כרמל