Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר פברואר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 21/02/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.12
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - ברנט דוד 68.21 40706 40334 5 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - כהן רבקה 66.98 5598 11391 4 חיפה כרמל
3 משכית חניתה - קרמר ליאורה 62.43 12377 8174 3 חיפה כרמל
4 זומר קלריס - גיא יהודית 55.07 13727 20054 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 לוי רוני - פורטונה ארנון 51.77 12052 5150 2 חיפה כרמל
6 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 51.19 14979 40234 2 חיפה כרמל
7 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 50.62 19234 8309 1 חיפה כרמל
8 אלוני ישי - קמה יעל 40.02 40970 19199   חיפה כרמל
9 כהן מרגרט - ויזן יהושע 38.40 40941 19229   חיפה כרמל
10 מיליטיאנו פליצ'ה - גנות אני 35.46 23425 22-0599   לא חבר בהתאגדות
11 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 32.20 22054 40925   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 58.10 5566 1177 5 חיפה כרמל
2 קרומבי אלי - קרומבי דורית 55.19 19929 19930 4 חיפה כרמל
3 קוטלר מאיה - צרטין יוסף 53.79 43207 41343 3 חיפה כרמל
4 אנגלשטיין ישראל - דוידוביץ דינה 52.75 41602 43426 2 חיפה כרמל
5 רמן נחום - גולדברג אידה 50.84 18883 15305 2 חיפה כרמל
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 48.85 19994 19995   חיפה כרמל
7 באבד יצחק - סרבן דניאלה 48.45 11010 20552   חיפה כרמל
8 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 44.26 18316 41035   חיפה כרמל
9 גנות אסתי - יהודית רונן 44.04 41036 22-0636   לא חבר בהתאגדות
10 סכנין חוה - שמחון מיכל 43.08 40948 19804   חיפה כרמל