Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחרות חודש פברואר 22
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/02/22 סניף: הלוחם חיפה מקדם: 9.83
מנהל תחרות: ורד נח

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן-נון נגה - ינאי מירה 75.00 12636 7262 3 חיפה - בית הלוחם
2 גבאי חיים - לוסקי הרצל 54.17 5263 5946 3 חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
2 ינאי אברהם - גל מרדכי 54.17 7263 20231 3 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
4 הרפז כרמלה - גולדשטיין בתיה 41.67 12922 12639   חיפה - בית הלוחם
5 עגור יצחק - יריב יצחק 25.00 7244 7245   חיפה - בית הלוחם
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 57.50 7214 13571 3 חיפה - בית הלוחם
2 רוזנשיין אלכסנדר - שלייפר ישראל 56.67 3372 3955 3 חיפה כרמל
3 פלנר יהודה - פלר רמה 45.00 868 19195   חיפה - בית הלוחם
4 פליקסברוד נורית - ברודאי אסתר 40.83 14263 899   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות