Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.26
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 62.17 18418 18015 6 חיפה כרמל
2 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 58.06 14599 14457 5 חיפה כרמל
3 כהן רבקה - ארי חנה 51.51 11391 18011 4 חיפה כרמל
4 קמפר ראובן - שפירא בניהו 50.69 17830 17828 3 חיפה כרמל
5 שושני חנה - דנסקי ניצה 50.46 11491 12350 2 חיפה כרמל
6 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 50.24 15824 15622 2 חיפה כרמל
7 מעוז דפנה - מעוז בני 49.59 19370 22572   חיפה כרמל
8 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 48.49 40234 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
9 דיין גילה - לוי רוני 48.39 15416 12052   חיפה כרמל
10 קורן עינת - לבנון חנה 46.73 20262 16309   חיפה כרמל
11 צידון רבקה - זלצר אביבה 46.70 19373 24170   חיפה כרמל
12 כהן מרגרט - פזי נחמה 44.24 40941 8309   חיפה כרמל
13 סידי אראלה - בלום חנה 41.98 40943 41055   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 65.93 16088 16359 6 חיפה כרמל
2 אורנשטיין איתן - לוי סיגלית 63.33 801 8196 5 חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 58.21 5270 19052 4 חיפה כרמל
4 הבר שמעון - הולצמן זאב 55.99 5944 23768 3 חיפה כרמל
5 בירמן יצחק - פורת דליה 53.46 20587 4142 2 חיפה כרמל
6 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 49.75 20152 5749   חיפה כרמל
7 שאול רבקה - דוב שושנה 49.03 7246 7241   חיפה כרמל
8 דה הונד יוסי - שפר לאה 45.65 19994 19995   חיפה כרמל
9 רטנר פיליס - רטנר דוד 45.00 14530 14538   חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - סכנין חוה 40.83 19804 40948   חיפה כרמל
11 שחר אמיר - שורץ מלכה 39.38 40627 13138   חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 33.40 19927 22054   חיפה כרמל