Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.00
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 57.78 23012 23090 5 חיפה כרמל
2 שחר אמיר - שורץ מלכה 56.39 40627 13138 4 חיפה כרמל
3 צידון רבקה - זלצר אביבה 55.28 19373 24170 3 חיפה כרמל
4 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 52.50 14599 14457 3 חיפה כרמל
5 מעוז דפנה - מעוז בני 51.94 19370 22572 2 חיפה כרמל
6 שושני חנה - דנסקי ניצה 50.28 11491 12350 2 חיפה כרמל
6 כהן מרגרט - פזי נחמה 50.28 40941 8309 2 חיפה כרמל
8 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 50.00 15824 15622 1 חיפה כרמל
9 קמפר ראובן - שפירא בניהו 49.44 17830 17828   חיפה כרמל
10 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 44.44 40234 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
11 פרלמן אמנון - ספקטור משה 31.67 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 63.06 5944 23768 5 חיפה כרמל
2 דיין גילה - לוי רוני 59.72 15416 12052 4 חיפה כרמל
3 רמן נחום - גרינמן שמשון 56.67 18883 23268 3 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 54.44 16088 16359 3 חיפה כרמל
5 בירמן יצחק - פורת דליה 54.17 20587 4142 2 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 53.89 5270 19052 2 חיפה כרמל
7 שאול רבקה - דוב שושנה 48.89 7246 7241   חיפה כרמל
8 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 45.00 41317 41136   חיפה כרמל
9 רטנר פיליס - רטנר דוד 43.89 14530 14538   חיפה כרמל
10 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 40.00 19927 22054   חיפה כרמל
11 סידי אראלה - בלום חנה 30.28 40943 41055   חיפה כרמל