Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.76
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - מירקין לודמילה 65.32 2502 10299 6 חיפה כרמל
2 דיין גילה - לוי רוני 57.48 15416 12052 5 חיפה כרמל
3 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 56.82 14599 14457 4 חיפה כרמל
4 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 56.34 40234 6070 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
5 כהן רבקה - ארי חנה 52.85 11391 18011 2 חיפה כרמל
6 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 51.75 15824 15622 2 חיפה כרמל
7 שושני חנה - דנסקי ניצה 51.58 11491 12350 2 חיפה כרמל
8 צידון רבקה - זלצר אביבה 49.63 19373 24170   חיפה כרמל
9 מעוז דפנה - מעוז בני 47.84 19370 22572   חיפה כרמל
10 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 45.94 18418 18015   חיפה כרמל
11 שחר אמיר - שורץ מלכה 40.66 40627 13138   חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 25.79 19927 22054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 58.24 5944 23768 6 חיפה כרמל
2 רמן נחום - גרינמן שמשון 58.09 18883 23268 5 חיפה כרמל
3 שאול רבקה - דוב שושנה 57.62 7246 7241 4 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 56.37 16088 16359 3 חיפה כרמל
5 אלעד אלי - איסק מנחם 55.74 5572 3080 2 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 54.78 5270 19052 2 חיפה כרמל
7 דה הונד יוסי - שפר לאה 52.96 19994 19995 2 חיפה כרמל
8 בירמן יצחק - פורת דליה 49.78 20587 4142   חיפה כרמל
9 רטנר פיליס - רטנר דוד 43.46 14530 14538   חיפה כרמל
10 סידי אראלה - בלום חנה 34.38 40943 41055   חיפה כרמל
11 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 29.38 20364 20365   חיפה כרמל