Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר מרץ
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 17/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.97
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלוני ישי - קרומבי דורית 64.62 40970 19930 6 חיפה כרמל
2 הידה רודיקה - וייסמן דוד 56.68 2526 3698 5 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - חיינה מרדכי 53.11 40234 14979 4 חיפה כרמל
4 הבר שמעון - וולברג ג'ון 51.67 5944 4245 3 חיפה כרמל
5 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 50.00 20154 17615 2 חיפה כרמל
6 גני רותי - ביגר כרמלה 48.35 23011 23012   חיפה כרמל
7 פורת מרים - זהבי רות 40.67 21564 18919   חיפה כרמל
8 אברהמי חנה - בכר אורה 34.99 40925 2205   חיפה כרמל/פ"ת - ויצו
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 63.75 15908 2502 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 61.18 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 מילר סידני - נתיב יצחק 53.64 42888 42889 4 חיפה כרמל/ב"ש - חברי הנגב
4 רטנר פיליס - רטנר דוד 49.54 14530 14538   חיפה כרמל
5 קוטלר מאיה - צרטין יוסף 44.51 43207 41343   חיפה כרמל
6 שטרן בן - שדל גרג 44.44 19887 42249   חיפה כרמל
7 נביא רות - משיח רבקה 43.32 15308 17806   חיפה כרמל
8 גיחון מלכה - אדלר אילנה 40.28 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל