Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר מרץ
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.63
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 64.54 4137 40234 6 חיפה כרמל
2 זומר קלריסה - גיא יהודית 60.00 18665 20054 5 חיפה כרמל
3 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 56.79 20154 17615 4 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 50.62 5598 1288 3 חיפה כרמל
5 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 50.49 18418 18015 2 חיפה כרמל
6 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 50.37 17418 23090 2 חיפה כרמל
7 כהן רבקה - מירקין לודמילה 49.10 11391 10299   חיפה כרמל
8 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 47.87 16725 18416   חיפה כרמל
9 פורת מרים - זהבי רות 47.59 21564 18919   חיפה כרמל
10 דביר יהודה - קורן עינת 47.47 43344 20262   חיפה כרמל
11 צידון רבקה - מנור עדית 41.02 19373 40868   חיפה כרמל
12 דנה חנה - פורת רבקה 34.69 6754 14981   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שמחון מיכל - סכנין חוה 61.42 19804 40948 6 חיפה כרמל
2 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 60.34 15908 2502 5 חיפה כרמל
3 גני רותי - ביגר כרמלה 60.30 23011 23012 4 חיפה כרמל
4 נביא רות - משיח רבקה 53.89 15308 17806 3 חיפה כרמל
5 רמן נחום - גרינמן שמשון 52.62 18883 23268 2 חיפה כרמל
6 הבר שמעון - וולברג ג'ון 49.97 5944 4245   חיפה כרמל
7 טמיר אלי - אלרן ישראל 49.32 5270 19052   חיפה כרמל
8 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 49.28 23264 40433   חיפה כרמל
9 שחר אמיר - שורץ מלכה 49.07 40627 13138   חיפה כרמל
10 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 44.60 41317 41136   חיפה כרמל
11 גיחון מלכה - אדלר אילנה 36.11 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
12 קוטלר מאיה - צרטין יוסף 33.52 43207 41343   חיפה כרמל