Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יים ראשון בוקר מרץ
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.86
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ צפורה - לחמן מיכה 66.64 4138 1283 6 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 61.51 11069 8174 5 חיפה כרמל
3 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 56.39 19370 40869 4 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
4 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 54.44 5598 5635 3 חיפה כרמל
5 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 53.98 14599 14457 2 חיפה כרמל
6 נחמיאס יוסף - לביאנו דן 51.14 40234 3489 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
7 קמפר ראובן - שפירא בניהו 50.77 17830 17828 2 חיפה כרמל
8 זבירין אילנה - שיקלר רחל 43.55 15743 41020   חיפה כרמל
9 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 41.73 40532 14171   חיפה כרמל
10 גני רותי - אורון רות 38.52 23011 18699   חיפה כרמל
11 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 31.33 19234 8309   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - ברנט דוד 61.36 3698 40334 6 חיפה כרמל
2 בן יוסף הדרה - פרסט רחל 60.62 18015 40871 5 חיפה כרמל
3 כהן עפרה - פורת דליה 58.27 8283 4142 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - אלרן ישראל 58.06 12052 19052 3 חיפה כרמל
5 חן אברהם - קורן עינת 51.17 9276 20262 2 ירושלים/חיפה כרמל
6 דוב שושנה - שאול רבקה 49.60 7241 7246   חיפה כרמל
7 מירקין לודמילה - סמורזיק אביטל 48.98 10299 16725   חיפה כרמל
8 דה הונד יוסי - שפר לאה 47.28 19994 19995   חיפה כרמל
9 לבנון חנה - ורסנו דליה 44.07 16309 19087   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
10 שמחון מיכל - גרינברג רונית 43.89 19804 15533   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
11 רטנר פיליס - רטנר דוד 26.70 14530 14538   חיפה כרמל