Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יים ראשון בוקר מרץ
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 13/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.71
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחמיאס יוסף - לביאנו דן 61.94 40234 3489 6 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
2 כהן רבקה - מירקין לודמילה 57.22 11391 10299 5 חיפה כרמל
3 מעוז דפנה - מעוז בני 56.39 19370 22572 4 חיפה כרמל
3 הרץ צפורה - לחמן מיכה 56.39 4138 1283 4 חיפה כרמל
5 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 55.00 14599 14457 2 חיפה כרמל
6 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 53.33 5598 5635 2 חיפה כרמל
7 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 49.44 19234 8309   חיפה כרמל
8 קורן עינת - מורג חוה 46.94 20262 9726   חיפה כרמל
9 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 46.39 40532 14171   חיפה כרמל
10 גני רותי - אורון רות 41.67 23011 18699   חיפה כרמל
11 קמפר ראובן - גרינמן שמשון 38.06 17830 23268   חיפה כרמל
12 פורת רבקה - קויטנר מאיה 37.22 14981 14455   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - ברנט דוד 63.33 3698 40334 6 חיפה כרמל
2 בן יוסף הדרה - פרסט רחל 61.94 18015 40871 5 חיפה כרמל
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 61.11 11069 8174 4 חיפה כרמל
4 דוב שושנה - שאול רבקה 56.39 7241 7246 3 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 53.61 16088 16359 2 חיפה כרמל
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 53.33 19994 19995 2 חיפה כרמל
6 כהן עפרה - פורת דליה 53.33 8283 4142 2 חיפה כרמל
8 ביננבאום מירה - ברמן דיאנה 50.00 42939 24411 1 ברידג' אונליין אקדמי/חיפה כרמל
9 שמחון מיכל - גרינברג רונית 48.06 19804 15533   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
10 צרטין יוסף - שקולניק ליאורה 33.61 41343 19927   חיפה כרמל
11 קוטלר מאיה - ברויז אברהם 32.78 43207 40433   חיפה כרמל
12 רטנר פיליס - רטנר דוד 32.50 14530 14538   חיפה כרמל