Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יים ראשון בוקר מרץ
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 20/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.23
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן רבקה - מירקין לודמילה 60.32 11391 10299 7 חיפה כרמל
2 הרץ צפורה - לחמן מיכה 57.08 4138 1283 5 חיפה כרמל
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 55.89 11069 8174 4 חיפה כרמל
4 הידה רודיקה - נחמיאס יוסף 54.23 2526 40234 3 חיפה כרמל
5 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 50.20 14599 14457 3 חיפה כרמל
6 קמפר ראובן - גרינמן שמשון 48.81 17830 23268   חיפה כרמל
7 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 47.71 13602 23090   חיפה כרמל
8 זבירין אילנה - שיקלר רחל 46.36 15743 41020   חיפה כרמל
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 42.72 19234 8309   חיפה כרמל
10 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 36.90 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 69.84 5598 5635 7 חיפה כרמל
2 לוי רוני - אלרן ישראל 62.43 12052 19052 5 חיפה כרמל
3 וייסמן דוד - ברנט דוד 57.47 3698 40334 4 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 51.32 16088 16359 3 חיפה כרמל
5 ספקטור ענת - סמורזיק אביטל 48.74 18416 16725   חיפה כרמל
6 בן יוסף הדרה - פרסט רחל 47.82 18015 40871   חיפה כרמל
7 דוב שושנה - שאול רבקה 45.83 7241 7246   חיפה כרמל
8 כהן עפרה - פורת דליה 45.63 8283 4142   חיפה כרמל
9 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 35.71 16309 22054   חיפה כרמל
10 רטנר פיליס - רטנר דוד 34.24 14530 14538   חיפה כרמל