Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר מרץ
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.64
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 69.50 19234 8309 6 חיפה כרמל
2 אלוני ישי - לירון נולי 58.98 40970 21199 5 חיפה כרמל
3 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 54.04 14979 40234 4 חיפה כרמל
4 גני רותי - ביגר כרמלה 53.15 23011 23012 3 חיפה כרמל
5 שנער היידי - גודוביץ צילה 52.76 2500 15622 2 חיפה כרמל
6 זומר קלריסה - גיא יהודית 52.09 18665 20054 2 חיפה כרמל
7 רוזנברג חנה - ניר מרים 50.47 13327 16493 2 חיפה כרמל
8 הילזנרד אנני - קרמר ליאורה 46.54 5598 8174   חיפה כרמל
9 כהן מרגרט - ויזן יהושע 46.26 40941 19229   חיפה כרמל
10 דביר יהודה - קורן עינת 43.24 43344 20262   חיפה כרמל
11 שרן מיכאל - לוי רוני 43.18 6694 12052   חיפה כרמל
12 ורסנו דליה - פרסט רחל 42.66 19087 40871   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
13 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 39.03 22054 40925   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטרן בן - מזרחי שמחה 60.00 19887 17615 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 57.74 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 שמחון מיכל - סכנין חוה 55.96 19804 40948 4 חיפה כרמל
4 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 54.72 40706 3698 3 חיפה כרמל
5 רמן נחום - גולדברג אידה 54.58 18883 15305 2 חיפה כרמל
6 גייבסקי נלי - שחר אמיר 51.98 40794 40627 2 חיפה כרמל
7 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 49.91 5566 1177   חיפה כרמל
8 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 46.27 41057 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 בן-חיים יזהר - אפשטיין אוברי 46.20 4624 10917   חיפה כרמל
10 קוטלר מאיה - צרטין יוסף 44.49 43207 41343   חיפה כרמל
11 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 41.73 18316 41035   חיפה כרמל
12 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 36.65 41317 41136   חיפה כרמל