Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר מרץ
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 14/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.98
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 68.06 40706 3698 7 חיפה כרמל
2 זומר קלריסה - גיא יהודית 62.72 18665 20054 5 חיפה כרמל
3 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 61.36 18418 18015 4 חיפה כרמל
4 הידה רודיקה - בוגן זאב 57.22 2526 8410 3 חיפה כרמל
5 משכית חניתה - קרמר ליאורה 55.56 12377 8174 3 חיפה כרמל
6 גני רותי - ביגר כרמלה 54.41 23011 23012 2 חיפה כרמל
7 ורסנו דליה - פרסט רחל 53.89 19087 40871 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
8 אבידר אופליה - זהבי רות 49.41 18947 18919   חיפה כרמל
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.52 19234 8309   חיפה כרמל
10 שנער היידי - גודוביץ צילה 44.17 2500 15622   חיפה כרמל
11 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 44.14 5598 1288   חיפה כרמל
12 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 42.47 22054 40925   חיפה כרמל
13 ויזן יהושע - נחמיאס יוסף 41.33 19229 40234   חיפה כרמל
14 שמחון מיכל - סכנין חוה 35.03 19804 40948   חיפה כרמל
15 דביר יהודה - קורן עינת 34.72 43344 20262   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 65.00 20152 5749 7 חיפה כרמל
2 אלוני ישי - לירון נולי 61.39 40970 21199 5 חיפה כרמל
3 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 58.36 5566 1177 4 חיפה כרמל
4 באבד יצחק - סרבן דניאלה 56.42 11010 20552 3 חיפה כרמל
5 גייבסקי נלי - שחר אמיר 56.14 40794 40627 3 חיפה כרמל
6 שרן מיכאל - לוי רוני 53.89 6694 12052 2 חיפה כרמל
7 רוזנברג חנה - ניר מרים 53.28 13327 16493 2 חיפה כרמל
8 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 47.78 41057 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 46.42 41317 41136   חיפה כרמל
10 מנור עדית - צידון רבקה 46.36 40868 19373   חיפה כרמל
11 נביא יהודה - נביא רות 45.62 15307 15308   חיפה כרמל
12 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 45.59 18316 41035   חיפה כרמל
13 רמן נחום - גולדברג אידה 40.28 18883 15305   חיפה כרמל
14 בן-חיים יזהר - אפשטיין אוברי 38.40 4624 10917   חיפה כרמל
15 גנות אסתי - ווינשטין ליאה 35.59 41036 40870   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל