Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/03/22 סניף: אביבים מקדם: 8.60
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גוליק אורי - גוליק איתן 66.95 1414 1413 9 הרצליה - אילה
2 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 63.18 ROBOT 40533 7 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
2 (רובוט) - בלאט לובומיר 63.18 ROBOT 16453 7 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
4 (רובוט) - עמיר מירה 62.81 ROBOT 2508 5 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
5 (רובוט) - פולק גו 61.95 ROBOT 23835 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
6 (רובוט) - וקסלבאום אבנר 59.91 ROBOT 12406 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 בן יהודה יהודית - פרקש רות 58.08 2218 5305 3 כרמיאל/כפר סבא
8 (רובוט) - בסיס שרית 57.40 ROBOT 23082 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 (רובוט) - גקמן לילית 56.61 ROBOT 11161 3 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
10 עירשי טובה - רוזנברג מירי 56.39 347 7066 2 ת"א - אביבים
11 אמירה דייזי - בן בסט ויויאן 56.23 483 41620   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
12 שכטר דב - גנס בוב 56.14 9074 113 2 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
13 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 55.62 ROBOT 15338 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
14 אידלסון ארתור - קס דניאל 55.45 3163 248   לא חבר בהתאגדות
15 (רובוט) - גלט אהרון 54.73 ROBOT 40141 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
16 (רובוט) - מאיר יורי 52.34 ROBOT 13003 1 לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
17 (רובוט) - פרץ שמואל 52.23 ROBOT 16618 1 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
18 אליעז רות - וייל טובה 51.96 22057 20153   חיפה כרמל
19 חסין נטשה - ירדני יעל 51.62 19019 15266 1 ירושלים
20 (רובוט) - פרידמן רונית 51.56 ROBOT 18519 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
21 (רובוט) - זופניק שושי 51.43 ROBOT 41703 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
22 (רובוט) - חנוך גיורא 50.82 ROBOT 2094 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
23 (רובוט) - פישר אהובה 50.80 ROBOT 24341 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
24 (רובוט) - פריד פאני 50.20 ROBOT 40595 1 לא חבר בהתאגדות /אשקלון
25 (רובוט) - גורביץ איטה 49.32 ROBOT 40317   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
26 הראל אתי - עפרון פרנסין 49.30 19766 14774   רמת השרון/סביון - קרית אונו
27 (רובוט) - ויסבוך לוציה 49.20 ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
28 גרינברג שוש - קופמן שרה 48.96 9687 15635   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/נס ציונה
29 (רובוט) - קורן אלי 48.43 ROBOT 42686   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
30 עשבי יוכבד - מילאת נעמי 47.39 41732 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
31 מור אהוד - בן נחום גילי 47.10 40709 17526   חיפה כרמל
32 שמאי אילנה - אברהם חיה 46.52 13602 20235   חיפה כרמל
33 (רובוט) - (רובוט) 45.94 ROBOT ROBOT   לא חבר בהתאגדות
34 בהירי תמר - קרן אורה 45.70 14148 2362   ת"א - אביבים/נס ציונה
35 גרוס ריצארד - גוברין אבי-ברטי 45.02 41601 42144   חיפה כרמל/ת"א - אביבים
36 (רובוט) - הלמן קרן 44.11 ROBOT 9272   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
37 בארי מיכל - שכטר קרין 43.64 16401 9073   ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
38 (רובוט) - כהנא אלה 42.34 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
39 (רובוט) - זוהר יורם 41.42 ROBOT 41396   לא חבר בהתאגדות /קיסריה
40 ולדמן לוריין - shirlot 41.09 23237 shirlot   לא חבר בהתאגדות
41 גולדורגר חנה - שיף סמדר 39.35 12098 41358   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
42 (רובוט) - כץ זאנה 37.42 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
43 chavasachi - שמחון מיכל 37.37 chavasachi 19804   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
44 אולגה סימיכ - פאלוך אבלין 34.55 25063 16067   ת"א - אביבים
45 (רובוט) - שטרן אריה 33.39 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
46 בכר יוסי - זוסמן הדסה 29.59 722 17050   נהריה/ לא חבר בהתאגדות