Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
#98728 Ind. avivim carmel
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 02/03/22 סניף: אביבים
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות ב-BBO.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיף סמדר 67.68 41358   7 לא חבר בהתאגדות
2 מור אהוד 67.42 40709   5 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 אלעד רחל 66.41 3696   4 ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
4 שדה אורי 64.14 2630   4 רחובות/ לא חבר בהתאגדות
5 הראל אתי 61.11 19766   4 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
6 גלט אהרון 60.61 40141   4 ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
7 רג'ואן מרגלית 59.60 18685   4 לא חבר בהתאגדות
8 הורוביץ חנה 59.09 13107   3 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
9 אברהם חיה 59.09 20235   3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 TRAZOM 57.83 TRAZOM   -- לא חבר בהתאגדות
11 קורן אלי 57.32 42686   2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 כהן אבנר 55.81 9199   2 ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
13 קרן אורה 54.80 2362   2 נס ציונה/ לא חבר בהתאגדות
14 בהירי תמר 54.55 14148   2 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
15 כץ זאנה 54.04 15094   1 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
16 גילרמן ג ניס 53.79 8000   1 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
17 קרביאן מרדכי 53.54 9315   1 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
18 גולדברג אידה 53.03 15305   1 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
19 גאות אדוה 52.78 40797   1 חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
20 יגרמן עדנה 52.78 14423   1 ת"א - האקדמיה לברידג'/ לא חבר בהתאגדות
21 כוגן רעיה 50.76 9385   1 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
22 orabreuer 50.51 orabreuer   -- לא חבר בהתאגדות
23 צידון גיא 49.24 10551     לא חבר בהתאגדות
24 שפירא אניטה 49.24 14693     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
25 ברנדשטין בתיה 48.99 14192     טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות
26 שטרן אריה 48.48 24344     ראשל"צ - מרכז ספורט / לא חבר בהתאגדות
27 זמיר דיצה 47.98 16208     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
28 צרקהם אסתר 47.73 17895     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
29 בכר יוסי 47.73 722     נהריה/ לא חבר בהתאגדות
30 כץ זהבה 47.47 8616     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
31 שנפ מאיה 47.22 23993     רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
32 פרידמן רונית 46.97 18519     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
33 קרידי אילנה 46.97 19762     רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
34 בריינר שושנה 46.46 14465     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
35 בוגנים אתי 45.71 17901     ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
36 בר יוסף עקיבא 45.20 22055     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
37 גרינברג רונית 43.94 15533     חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
38 קימל שרה 41.41 17400     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
39 אלון ליאורה 41.16 5585     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
40 אורון רות 40.66 18699     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
41 SJ1234567 39.90 SJ1234567     לא חבר בהתאגדות
42 אליוביץ עליזה 39.90 16173     ב"ש - בית הברידג'/ לא חבר בהתאגדות
43 קולסקי איתן 39.39 16086     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
44 מירקין לודמילה 37.12 10299     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
45 סדן נגה 37.12 17024     ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
46 בן שמחון אבי 36.62 24816     רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
47 כהן ג'ני 35.61 22367     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
48 נחושתן אביבה 35.10 22528     נס ציונה/ לא חבר בהתאגדות