Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 21/03/22 סניף: אביבים מקדם: 7.68
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - גלט אהרון 66.19 ROBOT 40141 14 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
2 (רובוט) - גוליק איתן 64.17 ROBOT 1413 11 לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
3 קס דניאל - אידלסון ארתור 63.53 248 3163   לא חבר בהתאגדות
4 (רובוט) - דויד סילביה 61.93 ROBOT 18006 7 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
5 (רובוט) - בן נחום גילי 61.33 ROBOT 17526 6 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 (רובוט) - אלון ליאורה 59.41 ROBOT 5585 5 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 אליעז רות - גרוס ריצארד 59.09 22057 41601   חיפה כרמל
8 (רובוט) - בוימל דבורה 58.52 ROBOT 13904 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
9 (רובוט) - גוראל נעמי 57.64 ROBOT 41017   לא חבר בהתאגדות
10 (רובוט) - לויט יולי 57.12 ROBOT 3566 3 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 שרון אביגדור - אדלשטיין פרידה 56.71 581 4631 2 חיפה כרמל
12 פיוטרו קלוד - עפרון פרנסין 56.57 4492 14774 2 רמת השרון/סביון - קרית אונו
13 (רובוט) - לביא נירה 55.65 ROBOT 14641 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
14 (רובוט) - פרץ שמואל 54.97 ROBOT 16618 2 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
15 גינוסר איתמר - גל-לוי ארנה 54.65 19061 40351 2 ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה
16 (רובוט) - רום מרים 54.05 ROBOT 23497 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
17 שיף סמדר - בהירי תמר 53.96 41358 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 (רובוט) - קורן אלי 53.49 ROBOT 42686 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
19 מזרחי שמחה - שטרן בן 53.32 17615 19887 1 חיפה כרמל
20 כץ אליעזר - מנשה ניסים 53.24 40682 40680 1 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
21 בן יהודה יהודית - פרקש רות 52.31 2218 5305 1 כרמיאל/כפר סבא
22 איטר איריס - אהרוני קלרה 51.98 14697 17291 1 ת"א - אביבים
23 קרן אורה - הראל אתי 51.69 2362 19766 1 נס ציונה/רמת השרון
24 (רובוט) - פולק גו 51.62 ROBOT 23835 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
25 סילש רותי - ריינר לאה 51.15 43011 3119   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
26 קרומבי אלי - קרומבי דורית 51.01 19929 19930 1 חיפה כרמל
27 (רובוט) - זופניק שושי 50.12 ROBOT 41703 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
28 סולניק אריה - בלאט לובומיר 50.07 3038 16453 1 ת"א - אביבים
29 (רובוט) - טיגר יואל 49.71 ROBOT 23417   לא חבר בהתאגדות /השרון
30 פרס דמיטרי - כרדי אברהם 48.35 24756 40383   ת"א - אביבים
31 (רובוט) - אורון רות 48.32 ROBOT 18699   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
32 כהן ורד - סגל אדריאן 48.10 41563 40853   ת"א - אביבים
33 (רובוט) - רום מיכל 48.01 ROBOT 3406   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
34 (רובוט) - יגל אבי 47.74 ROBOT 42046   לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
35 טורבוביץ ציפי - אוסדצ'י-קפלן אורנה 47.55 17764 17014   חיפה כרמל
36 בר יוסף עקיבא - גרשון עודד 47.46 22055 8104   חיפה כרמל
37 (רובוט) - אלעד רחל 45.90 ROBOT 3696   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
38 שור שיפי - אוסימו הלן 45.67 23900 42789   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
39 (רובוט) - אלקלעי משה 45.40 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
40 חשמונאי רותי - eylono8 45.03 13675 eylono8   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
41 (רובוט) - פרחי ישראל 44.71 ROBOT 42078   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
42 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 43.84 ROBOT 40533   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
43 (רובוט) - קולסקי איתן 43.44 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
44 (רובוט) - רינות מישל 43.19 ROBOT 12256   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
45 (רובוט) - כהנא אלה 42.24 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
46 (רובוט) - בכר יוסי 41.85 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
47 מנדר ענת - טאוב זאב 40.66 40603 10750   כרמיאל
48 (רובוט) - חנוך גיורא 39.72 ROBOT 2094   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
49 (רובוט) - עקריש שרון 38.99 ROBOT 42912   לא חבר בהתאגדות /קיסריה
50 סלטר שרה - ולדמן לוריין 38.92 23236 23237   נהריה/ לא חבר בהתאגדות
51 יפה פרנקי - גולומב נינה 38.80 17818 12376   חיפה כרמל
52 (רובוט) - זוסמן הדסה 38.25 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות
53 רוזנברג צביה - גוראל נירה 33.72 18378 18551   לא חבר בהתאגדות
54 (רובוט) - פרידמן רונית 33.56 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים