Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/03/22 סניף: אביבים מקדם: 8.91
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גנס בוב - בלאט לובומיר 44.34 113 16453 11 ת"א - אביבים
2 (רובוט) - חנוך גיורא 33.20 ROBOT 2094 9 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
3 רג'ואן מרגלית - לויט שושנה 32.80 18685 3548   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
4 (רובוט) - שדה אורי 26.38 ROBOT 2630 6 לא חבר בהתאגדות /רחובות
5 (רובוט) - לוי אנה 22.00 ROBOT 19412 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
6 (רובוט) - דיין רחל 21.51 ROBOT 40734 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
7 (רובוט) - שטרן טוביה 21.16 ROBOT 40076 4 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
8 מזרח איתמר - קימל יעקב 21.02 10813 18415 4 קריות/חיפה כרמל
9 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 20.05 ROBOT 15338 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
10 בן סימון שרל - לנדה בנימין 18.84 10829 23597   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
11 טל משה - ורד רונית 18.73 2176 17425 3 כפר סבא
12 (רובוט) - וקסלבאום אבנר 18.55 ROBOT 12406 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 בלאט אמירה - קופמן שרה 15.71 14059 15635 2 ת"א - אביבים/נס ציונה
14 (רובוט) - שרון אביגדור 13.10 ROBOT 581 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
15 (רובוט) - סדן נגה 12.93 ROBOT 17024 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
16 (רובוט) - הראל אתי 12.85 ROBOT 19766 2 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
17 (רובוט) - בכר יוסי 12.22 ROBOT 722 2 לא חבר בהתאגדות /נהריה
18 צידון גיא - באן דוד 11.62 10551 10126   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
19 בן יהודה יהודית - פרקש רות 11.34 2218 5305 1 כרמיאל/כפר סבא
20 יקים נוגה - לביא נורית 11.28 3475 5408   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
21 (רובוט) - שיף סמדר 9.80 ROBOT 41358   לא חבר בהתאגדות
22 מור אהוד - גרוס ריצארד 7.53 40709 41601 1 חיפה כרמל
23 שדל גרג - שטרן בן 6.18 42249 19887 1 חיפה כרמל
24 גלברד מרדכי - פולק גו 5.60 612 23835 1 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
25 (רובוט) - מזרחי שמחה 5.40 ROBOT 17615 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
26 (רובוט) - דקל עמי 5.34 ROBOT 42567 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
27 (רובוט) - פישר אהובה 5.25 ROBOT 24341 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
28 (רובוט) - גלט אהרון 3.62 ROBOT 40141 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
29 שוהם יורם - ינאי זאב 2.88 40726 40727 1 סביון - קרית אונו
30 (רובוט) - בנציוני יואל 2.48 ROBOT 9222 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
31 דה פריס גבי - קרביאן מרדכי 0.93 14048 9315 1 ת"א - אביבים
32 (רובוט) - אלון משה -1.04 ROBOT 42934   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
33 (רובוט) - קולבר אריה-לאון -1.16 ROBOT 15473   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
34 גוראל איתן - בן אלי מיכל -1.48 17114 24591   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
35 יגרמן עדנה - אלקבץ שלי -3.17 14423 9510   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - כיכר המדינה
36 ביקוביצקי ורדה - שפירא אניטה -3.80 6234 14693   ת"א - אביבים
37 (רובוט) - מאירוביץ מיקי -4.17 ROBOT 9413   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
38 עירשי טובה - רוזנברג מירי -5.34 347 7066   ת"א - אביבים
39 לוי עמליה - פרץ שמואל -6.45 13470 16618   כפר סבא
40 שמיון דגן יהודית - גולדרינג אהובה -7.26 15048 16231   נס ציונה/ת"א - אביבים
41 (רובוט) - צרקהם אסתר -7.45 ROBOT 17895   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
42 (רובוט) - לביא נירה -7.80 ROBOT 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
43 קרן אורה - הילזנרד אנני -13.11 2362 5598   נס ציונה/חיפה כרמל
44 (רובוט) - כהן אבנר -15.54 ROBOT 9199   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
45 ברנדשטין בתיה - בנזראי לולה -15.69 14192 1445   טבעון - רקפת /רמת השרון
46 (רובוט) - כץ זאנה -15.87 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
47 אלעד רחל - בר יוסף עקיבא -16.21 3696 22055   ת"א - כיכר המדינה/חיפה כרמל
48 (רובוט) - בן שמחון אבי -22.09 ROBOT 24816   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
49 (רובוט) - אברהם חיה -22.50 ROBOT 20235   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
50 אפל מאיר - אפל ליוי -22.52 22089 22088   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
51 (רובוט) - לויתן שרה -23.35 ROBOT 23836   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
52 (רובוט) - יעקב אברהם -23.59 ROBOT 40496   לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
53 (רובוט) - זופניק שושי -25.22 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
54 (רובוט) - כץ זהבה -27.38 ROBOT 8616   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
55 (רובוט) - גולדשטיין סולנג -27.75 ROBOT 40695   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
56 (רובוט) - בהירי תמר -36.76 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
57 (רובוט) - אליוביץ עליזה -43.59 ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
58 nettash - פורת מיכל -54.35 nettash 42960   לא חבר בהתאגדות /ברידג' אונליין אקדמי