Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי שלישי ערב
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/03/22 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.27
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחום ארז - רשף דבורה 65.83 22567 1665 12 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 אגוזי נילי - אנטין דוד 63.42 11419 3524 9 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 פרטיג מיכאל - שטרק איתי 61.96 2068 10670 7 מודיעין/רמת השרון
4 זמיר גורי - וינר שמואל 57.83 40655 19458 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 ענבר ציפורה - לחובר יצחק 50.52 4053 5398 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
6 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 50.20 19510 2776 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 גביש יורם - לייפר רולנדה 48.65 9773 9888   רמת השרון
8 שור יעקב - נאמן אריה 44.00 41900 8734   ת"א - אביבים
9 רז בן-ציון - קרסו יעקב 42.90 4056 6312   ת"א - בית הלוחם אפקה
10 לוטן אביבה - שלומי טובית 41.46 10802 11528   רמת השרון
11 ארצי מרגלית - לבינסקי יעל 41.35 3347 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 בן בסט גלילה - כסיף דפנה 40.30 12514 18218   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 צבעון אבי - דנוך בת שבע-סטודנסקי 36.50 11859 7015   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון