Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי שלישי ערב
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/03/22 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.25
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סדן נגה - מינץ יעקב 66.52 17024 175 12 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
2 זמיר גורי - וינר שמואל 64.00 40655 19458 10 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 גביש יורם - לייפר רולנדה 58.67 9773 9888 8 רמת השרון
4 נחום ארז - רשף דבורה 55.58 22567 1665 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 ברייטמן קלוד - עילם משה 54.67 18721 8972 5 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
6 ענבר ציפורה - לחובר יצחק 50.08 4053 5398 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
6 לוטן אביבה - שלומי טובית 50.08 10802 11528 4 רמת השרון
8 קסירר אסתר - וולפיילר שרה 47.42 10117 41638   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
9 פרטיג מיכאל - שטרק איתי 46.52 2068 10670   מודיעין/רמת השרון
10 רז בן-ציון - קרסו יעקב 44.50 4056 6312   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 דנוך בת שבע-סטודנסקי - צבעון אבי 41.67 7015 6982   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
12 ארצי מרגלית - לבינסקי יעל 41.58 3347 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
13 בן בסט גלילה - כסיף דפנה 39.67 12514 18218   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי 39.58 11054 10316   ת"א - בית הלוחם אפקה