Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
רביעי ערב מרץ שירי קרנאור
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 02/03/22 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 6.59
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לפיד אסתר - מאור מאיר 68.06 40642 42627 4 ר"ג - מרום נווה
2 (רובוט) - אליוביץ עליזה 67.13 ROBOT 16173 4 לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
3 שפט חנה - רובין דורית 59.26 14990 22386 2 סביון - קרית אונו
4 (רובוט) - ליברמן ארנון 55.56 ROBOT 40047 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
5 pninusi - liorada 54.63 pninusi liorada   לא חבר בהתאגדות
6 לוי שרי - לבנת טובה 50.93 9322 9115   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
7 (רובוט) - בוגנים אתי 50.00 ROBOT 17901 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
8 (רובוט) - כוגן רעיה 49.54 ROBOT 9385   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
9 (רובוט) - גולן יעקב 48.61 ROBOT 40716   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
10 (רובוט) - כוגן מיכאל 44.91 ROBOT 40693   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
11 קמחין נורית - לנג שורה 44.44 41354 16877   סביון - קרית אונו
12 Fffmarek - fffwanda 41.67 Fffmarek fffwanda   לא חבר בהתאגדות
13 (רובוט) - אלקלעי משה 36.11 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
14 irishavit - dalusha 29.17 irishavit dalusha   לא חבר בהתאגדות