Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום א בוקר מרץ אפריל
מושב 1 מתוך 9 תאריך: 06/03/22 סניף: רמת אלון צביקה מקדם: 4.97
מנהל תחרות: גל צבי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה 65.87 7422 22830 4 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
2 שחורי גד - שחורי מינה 63.49 43321 43320 4 חיפה - רמת אלון צביקה
3 דרייפוס מרים - אליאס ורה 57.94 5841 4956 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
4 שני דליה - כהן מלכה 50.00 16310 20072 2 חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
5 כהן לאה - פיינגולד חנה 46.03 20981 13780   חיפה - רמת אלון צביקה
6 פרלמן אמנון - ספקטור משה 45.63 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
7 מלקביץ אלה - מלקביץ פבל 40.08 42615 40593   חיפה - רמת אלון צביקה
8 לירן ישעיהו - שושני נלה 30.95 17935 19422   חיפה - רמת אלון צביקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מצגר אילנה - רובינזון ברברה 58.33 9990 13836 4 חיפה - רמת אלון צביקה
2 ברנסון יוסף - זלצברג אבישר שרה 57.94 5266 24171 4 חיפה - רמת אלון צביקה
2 מנדלסון ברכה - עמית ברכה 57.94 4116 4892 4 חיפה - רמת אלון צביקה
4 אבני ירון - גל צבי 51.59 41071 2614 2 חיפה - רמת אלון צביקה
5 דבי אהרון טובה - קלז שוש 46.43 24635 17934   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
6 ויידנפלד עליזה - מיכאל נפתלי 44.44 17804 42755   חיפה - רמת אלון צביקה
7 מסד אלכסנדר - הלפרן רונית 42.86 5639 24886   חיפה כרמל
8 יוסקוביץ פסח - היילבורן מיכאל 40.48 41070 23091   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה