Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום א בוקר מרץ אפריל
מושב 2 מתוך 9 תאריך: 13/03/22 סניף: רמת אלון צביקה מקדם: 4.38
מנהל תחרות: גל צבי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ורסנו דליה - פיבין שושנה 62.67 19087 17662 3 חיפה - רמת אלון צביקה
2 חי יעל - ברנסון יוסף 54.89 20849 5266 3 חיפה - רמת אלון צביקה
3 כהן מלכה - וילדר אריה 53.56 20072 22830 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
4 דבי אהרון טובה - קלז שוש 51.67 24635 17934 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
5 פרלמן אמנון - ספקטור משה 47.67 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
6 שוורץ שרה - דרייפוס מרים 40.11 40930 5841   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
7 לירן ישעיהו - שושני נלה 39.44 17935 19422   חיפה - רמת אלון צביקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מסד אלכסנדר - גל צבי 64.86 5639 2614 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
2 פמיני איבון - רשף עמליה 62.67 42626 42625 3 חיפה - רמת אלון צביקה
3 גאות אדוה - זוהר רחמים 59.14 40797 23087 2 חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
4 מנדלסון ברכה - עמית ברכה 51.33 4116 4892 2 חיפה - רמת אלון צביקה
5 יוסקוביץ פסח - היילבורן מיכאל 32.95 41070 23091   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
6 ויידנפלד עליזה - מיכאל נפתלי 29.05 17804 42755   חיפה - רמת אלון צביקה