Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
שני אחה"צ מרץ שירי קרנאור
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/03/22 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 4.97
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - קפון לבנה 63.58 ROBOT 7155 4 לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
2 ברגר אבי - לנג שורה 61.11 1142 16877 4 סביון - קרית אונו
3 (רובוט) - שגיא שמעון 58.33 ROBOT 41671   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
3 SJ1234567 - (רובוט) 58.33 SJ1234567 ROBOT   לא חבר בהתאגדות
5 mashapap - annasta 57.72 mashapap annasta   לא חבר בהתאגדות
5 מור עדי - שרון דליה 57.72 42893 13898 2 סביון - קרית אונו
7 YORAMW1 - יניב יצחק 55.86 YORAMW1 20123   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
8 (רובוט) - כהן פטרישה 54.01 ROBOT 43017 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
9 (רובוט) - כוגן מיכאל 53.09 ROBOT 40693 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
10 (רובוט) - Avital_k 51.23 ROBOT Avital_k   לא חבר בהתאגדות
11 שפט חנה - רובין דורית 48.77 14990 22386   סביון - קרית אונו
12 (רובוט) - שגיא נעמי 48.46 ROBOT 24534   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
13 (רובוט) - גקמן לילית 48.15 ROBOT 11161   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
14 אורון דליה - רווה עירית 45.37 18005 42886   סביון - קרית אונו
15 (רובוט) - (רובוט) 44.44 ROBOT ROBOT   לא חבר בהתאגדות
16 מאיר כהן הילה - ווכר יוסף 41.05 41708 42481   ת"א - האקדמיה לברידג'
17 malkie1959 - hagar29 40.12 malkie1959 hagar29   לא חבר בהתאגדות
18 מרוז יוכי - קדר עמוס 39.51 24723 23373   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
18 IZIKSH - SHALOM1046 39.51 IZIKSH SHALOM1046   לא חבר בהתאגדות
20 יוסף גילה - kubapar 37.35 21315 kubapar   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות