Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סגל קרייתי 2022 - מוקדמות
מושב 1 מתוך 3 תאריך: 09/03/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 22.50
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זילברבוש שמואל - ורד נח 44.7 837 2656 15 חיפה - בית הלוחם
1 גל שמואל - ברסלאור מנחם 44.7 530 515 15 חיפה כרמל/נהריה - לב הצפון
3 עמית אסף - כהן אילן 28.4 5622 5350 10 קריות
4 גלסר אנדרי - אורנשטיין איתן 12.0 9069 801 8 חיפה כרמל
5 גולדנברג שלום - ירוס מיכאל 10.9 1265 40706 6 חיפה כרמל
6 פרידלנדר אהוד - יונקר מיכל 8.7 4648 13512 5 נהריה - לב הצפון/נהריה
7 בן דוד רמי - רפפורט לאה 5.0 16104 4261 4 קריות
8 תמיר טובה - פואה דורית 4.4 667 11064 3 קריות
9 לייבוביץ אנטון - דרמר שלמה 1.1 10306 1911 3 קריות
10 שיפמן פרנסלין - כהן אברהם -14.0 13809 4292   קריות
11 מונטאנו אלכסנדר - אשכנזי יוסי -15.3 4253 2140   קריות/טבעון
12 הורן אלי - ארזיל אתי -21.8 3782 6825   קריות
13 שלייפר ישראל - טל דן -34.9 3955 1267   חיפה כרמל
14 בר רבקה - רהב יוסף -35.0 4002 1940   קריות/חיפה כרמל
15 ארבל שמואל - בייצר מוטי -36.0 12060 12001   קריות/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אופק טל - עממי צבי 33.0 4720 3452 15 קריות
2 זק שחר - צינגיסר אריה 30.0 5348 3951 12 חיפה כרמל/נהריה
3 גל טיבור - ניסר לאון 29.0 13841 772 10 קריות
4 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 28.0 850 2218 8 קריות/כרמיאל
5 ברון יוליאן - דב אלכס 20.0 9583 12008 6 חיפה כרמל/קריות
6 אידלמן עזרא - פלור יהודה 12.0 1812 1813 5 נהריה/קריות
7 טל חיים - טל לביאה 10.0 5720 5719 4 קריות
8 בוך משה - טל ישראל -10.0 1864 1780   כפר תבור
9 אלון אלכס - אדטו אבי -13.0 14907 18873   כרמיאל
10 שפיר רוחמה - שטרן ורד -15.0 19419 24290   קריות
10 אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף -15.0 803 1273   חיפה כרמל
12 קפלן אהרון - ברקוביץ אריה -29.0 1763 2502   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
13 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני -33.0 5419 8215   קריות
14 כהן בתיה - פייטלוביץ רחל -46.0 8275 3496   קריות