Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סגל קרייתי 2022 - מוקדמות
מושב 2 מתוך 3 תאריך: 16/03/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 22.88
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 עמית אסף - כהן אילן 60.0 5622 5350 14 קריות
2 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 49.1 5419 8215 11 קריות
3 דב אלכס - גולן אודי 27.0 12008 2181 9 קריות
4 הורן אלי - ארזיל אתי 24.0 3782 6825 7 קריות
5 כהן יוסי - אורנשטיין איתן 9.8 6646 801 6 קריות/חיפה כרמל
6 בן דוד רמי - רפפורט לאה 1.1 16104 4261 4 קריות
7 זילברבוש שמואל - ורד נח -1.1 837 2656   חיפה - בית הלוחם
7 לייבו אדי - בן יהודה יהודית -1.1 850 2218   קריות/כרמיאל
9 גולדנברג שלום - ירוס מיכאל -6.5 1265 40706   חיפה כרמל
10 תמיר טובה - פואה דורית -26.2 667 11064   קריות
11 מאר רוני - מאר ריבי -29.5 11345 11346   קריות
12 גל שמואל - ברסלאור מנחם -44.7 530 515   חיפה כרמל/נהריה - לב הצפון
13 אידלמן עזרא - פלור יהודה -51.3 1812 1813   נהריה/קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלון אלכס - אדטו אבי 33.0 14907 18873 14 כרמיאל
1 אופק טל - עממי צבי 33.0 4720 3452 14 קריות
3 זק שחר - בראונשטיין אריאל 29.0 5348 7772 9 חיפה כרמל/קריות
4 מונטאנו אלכסנדר - הרשקוביץ שלמה 8.0 4253 3637 7 קריות/טבעון
5 בוך משה - טל ישראל 3.0 1864 1780 6 כפר תבור
6 אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף 0.0 803 1273 4 חיפה כרמל
7 גל טיבור - ניסר לאון -7.0 13841 772   קריות
8 טל חיים - טל לביאה -15.0 5720 5719   קריות
9 לוי אבי - שטרן ורד -16.0 5415 24290   קריות
10 בר רבקה - רהב יוסף -19.0 4002 1940   קריות/חיפה כרמל
11 אזולאי אורי - הולצר קלרה -25.0 11279 11280   טבעון
12 לייבוביץ אנטון - דרמר שלמה -36.0 10306 1911   קריות