Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סגל קרייתי 2022 - מוקדמות
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 23/03/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 23.11
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גל שמואל - עמיר אריה 83.0 530 503 12 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
2 עמית אסף - כהן אילן 31.0 5622 5350 10 קריות
3 זילברבוש שמואל - ורד נח 10.0 837 2656 8 חיפה - בית הלוחם
4 ארבל שמואל - בייצר מוטי -2.0 12060 12001   קריות/חיפה כרמל
5 גולדנברג שלום - ירוס מיכאל -3.0 1265 40706   חיפה כרמל
6 בן דוד רמי - רפפורט לאה -4.0 16104 4261   קריות
6 בר רבקה - רהב יוסף -4.0 4002 1940   קריות/חיפה כרמל
8 הורן אלי - ארזיל אתי -8.0 3782 6825   קריות
9 אזולאי אורי - הולצר קלרה -11.0 11279 11280   טבעון
10 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני -23.0 5419 8215   קריות
11 אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף -58.0 803 1273   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אידלמן עזרא - פלור יהודה 35.0 1812 1813 12 נהריה/קריות
2 מונטאנו אלכסנדר - אשכנזי יוסי 33.0 4253 2140 10 קריות/טבעון
3 דב אלכס - גולן אודי 7.0 12008 2181 8 קריות
4 גלסר אנדרי - אורנשטיין איתן 6.0 9069 801 6 חיפה כרמל
4 זק שחר - בראונשטיין אריאל 6.0 5348 7772 6 חיפה כרמל/קריות
4 בוך משה - טל ישראל 6.0 1864 1780 6 כפר תבור
7 לוי אבי - שטרן ורד -2.0 5415 24290   קריות
8 טל חיים - טל לביאה -3.0 5720 5719   קריות
9 לייבו אדי - בן יהודה יהודית -19.0 850 2218   קריות/כרמיאל
10 גל טיבור - ניסר לאון -35.0 13841 772   קריות
11 אלון אלכס - אדטו אבי -45.0 14907 18873   כרמיאל