Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
בוא האביב במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 04/04/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: זק שחר

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארליך רחל - דגון אסתר 65.63 18780 18612 4 קריות
2 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 53.13 2804 18617 3 קריות
3 נהיר דפנה - ישורון ישראל 51.25 18781 18609 2 קריות
4 נעלי נחום - ויסמן צבי 48.75 18616 19267   קריות
5 לילינג נעמי - גוזלן משה 40.63 41340 19264   קריות
5 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 40.63 24822 5441   כרמיאל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - שטריך אליעזר 71.88 40386 40844 4 כרמיאל/קריות
2 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 50.63 40203 40581 3 קריות
3 צבעוני פנחס - דואק שוש 47.50 5435 18604   כרמיאל
4 אפשטיין דוד - רונן עמוס 45.63 40890 18615   קריות
5 בן נאים אהוד - טרגר דרור 45.00 777 3805   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 פלדמן ברברה - זטלר שילה 39.38 18862 18863   קריות