Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
בוא האביב במשגב
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 11/04/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.85
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נעלי נחום - ויסמן צבי 58.89 18616 19267 4 קריות
2 שטריך אליעזר - בלוזר קובי 57.78 40844 18617 4 קריות
3 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 56.11 40203 40581 3 קריות
4 נהיר דפנה - ישורון ישראל 54.44 18781 18609 2 קריות
5 ארליך רחל - דגון אסתר 48.33 18780 18612   קריות
6 לילינג נעמי - גוזלן משה 37.22 41340 19264   קריות
6 אפשטיין דוד - רונן עמוס 37.22 40890 18615   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 57.62 777 3805 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 ויסברג חנוך - ויסברג קטי 53.81 43298 43297 4 קריות
3 צבעוני פנחס - ברן אורי 49.52 5435 43408   כרמיאל
4 פלדמן ברברה - זטלר שילה 49.05 18862 18863   קריות
5 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 47.14 40386 23310   כרמיאל/קריות
6 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 42.86 24822 5441   כרמיאל