Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל שבת אחהצ
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/04/22 סניף: אביבים מקדם: 8.75
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלון הדסה - סף יעל 67.54 7835 16743 11 ת"א - אביבים/חדרה - קדימה
2 מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה 63.65 9130 8688 9 ת"א - אביבים
3 (רובוט) - בנציוני יואל 61.93 ROBOT 9222 7 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
4 גלברד מרדכי - פולק גו 61.23 612 23835 6 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 גוליק אורי - גוליק איתן 60.93 1414 1413 4 הרצליה - אילה
6 חשמונאי רותי - eylono8 59.81 13675 eylono8   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
7 (רובוט) - וקסלבאום אבנר 59.20 ROBOT 12406 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
8 אנטין דוד - לויתן שרה 59.15 3524 23836 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 פורת רמי - לויט-פורת רות 58.85 55 3882 3 רמת השרון/ת"א - כיכר המדינה
10 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 58.26 ROBOT 40533 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 (רובוט) - גולדשטיין סולנג 56.87 ROBOT 40695 3 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
12 (רובוט) - עמיר מירה 56.77 ROBOT 2508 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
13 (רובוט) - שדה אורי 56.13 ROBOT 2630 2 לא חבר בהתאגדות /רחובות
14 כוגן מיכאל - כוגן רעיה 54.94 40693 9385 2 רמת השרון
15 (רובוט) - בהירי תמר 54.24 ROBOT 14148 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
16 (רובוט) - כהן עידית 54.07 ROBOT 18719 2 לא חבר בהתאגדות /רחובות
17 רייס איילין - ליברטל זקלין 53.85 41238 17962 2 חיפה כרמל
18 (רובוט) - ויסבוך לוציה 52.97 ROBOT 8001 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
19 (רובוט) - רג'ואן מרגלית 52.60 ROBOT 18685   לא חבר בהתאגדות
20 (רובוט) - שטרן אריה 52.40 ROBOT 24344 1 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
21 לביא נירה - צווייג יחזקאל 52.36 14641 13700 1 ת"א - אביבים
22 (רובוט) - גילרמן ג ניס 52.30 ROBOT 8000 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
23 (רובוט) - סגל שרה 52.18 ROBOT 17420 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
24 (רובוט) - הילזנרד אנני 51.66 ROBOT 5598 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
25 (רובוט) - דה פריס גבי 51.31 ROBOT 14048 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
26 (רובוט) - רום מרים 51.27 ROBOT 23497 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
27 (רובוט) - אלטש ענת 50.98 ROBOT 42767 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
28 Lumske1 - אורון רות 50.67 Lumske1 18699   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
29 (רובוט) - ברב בנימין 50.42 ROBOT 664 1 לא חבר בהתאגדות /קריות
30 (רובוט) - הורוביץ חנה 50.22 ROBOT 13107 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
31 מיכאילוביץ דניאלה - גאות אדוה 49.40 19979 40797   קריות/חיפה - רמת אלון צביקה
32 (רובוט) - גלט אהרון 49.09 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
33 (רובוט) - גזית גלי 48.93 ROBOT 40227   לא חבר בהתאגדות /נהריה
34 ביקוביצקי ורדה - תמרי גדי 48.49 6234 1448   ת"א - אביבים/רמת השרון
35 (רובוט) - הראל אתי 48.39 ROBOT 19766   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
36 (רובוט) - כץ זאנה 48.24 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
37 (רובוט) - גריזים יורם 47.99 ROBOT 11120   לא חבר בהתאגדות /יבנה
38 מירקין לודמילה - שפירא אניטה 47.83 10299 14693   חיפה כרמל/ת"א - אביבים
39 (רובוט) - מזרחי שמחה 47.44 ROBOT 17615   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
40 ברוידא שרה - בן נחום גילי 46.45 16556 17526   סביון - קרית אונו/חיפה כרמל
41 dytria - turquise 46.13 dytria turquise   לא חבר בהתאגדות
42 (רובוט) - זופניק שושי 45.41 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
43 (רובוט) - קרסטניטצקי שולמית 45.32 ROBOT 41315   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
44 בנזראי לולה - שיף סמדר 45.00 1445 41358   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
45 בן חיים כרמלה - פישר אהובה 44.92 22526 24341   נס ציונה/סביון - קרית אונו
46 (רובוט) - בכר יוסי 44.35 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
47 (רובוט) - ברנדשטין בתיה 44.12 ROBOT 14192   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
48 קרן אורה - נתן מינה 44.07 2362 15086   נס ציונה/רחובות
49 (רובוט) - אליוביץ עליזה 44.05 ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
50 פלץ ברברה - יגרמן עדנה 43.53 4463 14423   ת"א - אביבים/ת"א - האקדמיה לברידג'
51 (רובוט) - orabreuer 42.41 ROBOT orabreuer   לא חבר בהתאגדות
52 וקסלבאום חנה - מלאך יעקב 41.49 12405 14443   ת"א - אביבים/נס ציונה
53 (רובוט) - בסיס שרית 40.02 ROBOT 23082   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
54 (רובוט) - דיין רחל 39.90 ROBOT 40734   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
55 (רובוט) - צרקהם אסתר 39.80 ROBOT 17895   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
56 (רובוט) - נחושתן אביבה 36.73 ROBOT 22528   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
57 (רובוט) - טיגר יואל 36.68 ROBOT 23417   לא חבר בהתאגדות /השרון
58 בריינר שושנה - זמיר דיצה 26.00 14465 16208   ת"א - אביבים