Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/04/22 סניף: אביבים מקדם: 10.20
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גלברד מרדכי - פולק גו 41.86 612 23835 12 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
2 (רובוט) - שרון אביגדור 37.76 ROBOT 581 10 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 גולדנברג שלום - עמיר אריה 37.07 1265 503 8 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
4 (רובוט) - לביא נירה 30.28 ROBOT 14641 6 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
5 (רובוט) - שיף סמדר 29.59 ROBOT 41358   לא חבר בהתאגדות
6 מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה 20.24 9130 8688 4 ת"א - אביבים
7 (רובוט) - אלטש ענת 19.13 ROBOT 42767 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
8 (רובוט) - וקסלבאום אבנר 15.83 ROBOT 12406 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
9 באן דוד - גוברין אבי-ברטי 15.59 10126 42144 4 ת"א - אביבים
10 קרביאן מרדכי - דה פריס גבי 15.17 9315 14048 3 ת"א - אביבים
11 בנזראי לולה - נתן מינה 13.66 1445 15086 3 רמת השרון/רחובות
12 (רובוט) - ברב בנימין 13.48 ROBOT 664 3 לא חבר בהתאגדות /קריות
13 בלאט לובומיר - גנס בוב 12.86 16453 113 2 ת"א - אביבים
14 (רובוט) - דקל עמי 12.41 ROBOT 42567 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
15 גוראל איתן - בן אלי מיכל 10.76 17114 24591 2 ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
16 מיכאלי עדי - אנטין דוד 10.17 41724 3524 2 רחובות/ת"א - בית הלוחם אפקה
17 (רובוט) - עמיר מירה 8.10 ROBOT 2508 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
18 רג'ואן מרגלית - לויט שושנה 6.93 18685 3548   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
19 (רובוט) - מזרחי שמחה 6.10 ROBOT 17615 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
20 אפל ליוי - אפל מאיר 5.90 22088 22089 1 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
21 (רובוט) - שדה אורי 5.07 ROBOT 2630 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
22 (רובוט) - מאיר יורי 4.62 ROBOT 13003 1 לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
23 (רובוט) - מאירוביץ מיקי 4.38 ROBOT 9413 1 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
24 (רובוט) - בנציוני יואל 4.34 ROBOT 9222 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
25 (רובוט) - בסיס שרית 3.59 ROBOT 23082 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
26 (רובוט) - קולבר אריה-לאון 3.24 ROBOT 15473 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
27 (רובוט) - גילרמן ג ניס 2.69 ROBOT 8000 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
28 (רובוט) - כץ זאנה 2.59 ROBOT 15094 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
29 (רובוט) - בן משה אלי 2.17 ROBOT 3260 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
30 (רובוט) - ליברטל זקלין 1.93 ROBOT 17962 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
31 (רובוט) - מילצן דרור -0.10 ROBOT 3655   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
31 (רובוט) - שנפ מאיה -0.10 ROBOT 23993   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
33 שמיון דגן יהודית - סולניק אריה -0.24 15048 3038   נס ציונה/ת"א - אביבים
34 (רובוט) - אנדרמן דוריאן -0.41 ROBOT 15338   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
35 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה -0.97 15908 2502   חיפה כרמל
36 (רובוט) - צידון גיא -1.31 ROBOT 10551   לא חבר בהתאגדות
37 (רובוט) - בכר יוסי -1.59 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
38 שפירא אניטה - ביקוביצקי ורדה -1.93 14693 6234   ת"א - אביבים
39 לויתן שרה - פרקש רות -3.07 23836 5305   ת"א - בית הלוחם אפקה/כפר סבא
40 אלקבץ שלי - יגרמן עדנה -3.97 9510 14423   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - האקדמיה לברידג'
41 לביא נורית - יקים נוגה -4.72 5408 3475   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
42 (רובוט) - זופניק שושי -5.93 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
43 גלט אהרון - קורן אלי -6.03 40141 42686   ת"א - כיכר המדינה/חיפה כרמל
44 (רובוט) - רוט חוה -8.10 ROBOT 15241   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
45 רובין יצחק - orabreuer -8.41 3567 orabreuer   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
46 דוד אילן - ירוס מיכאל -8.86 23874 40706   חיפה כרמל
47 (רובוט) - גולדשטיין סולנג -8.90 ROBOT 40695   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
48 (רובוט) - זהר יעל -8.97 ROBOT 23414   לא חבר בהתאגדות /השרון
49 (רובוט) - oyo2502 -13.97 ROBOT oyo2502   לא חבר בהתאגדות
50 (רובוט) - סדן נגה -14.62 ROBOT 17024   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
51 קימל יעקב - בליצבלאו ויקי -15.07 18415 16105   חיפה כרמל/קריות
52 טל ריבה - טולדנו חנה -19.41 8791 12833   השרון/ת"א - אביבים
53 (רובוט) - צרקהם אסתר -20.14 ROBOT 17895   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
54 (רובוט) - מור אהוד -20.72 ROBOT 40709   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
55 גוליק אורי - רום מיכל -23.14 1414 3406   הרצליה - אילה/כפר סבא
56 קרן אורה - גזית גלי -31.28 2362 40227   נס ציונה/נהריה
57 (רובוט) - קולסקי איתן -38.59 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
58 אלעד רחל - בר יוסף עקיבא -40.97 3696 22055   ת"א - כיכר המדינה/חיפה כרמל
59 בן סימון שרל - לנדה בנימין -41.38 10829 23597   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
60 אורון רות - יעקב אברהם -43.72 18699 40496   חיפה כרמל/מועדון הברידג' רחובות