Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/04/22 סניף: אביבים מקדם: 10.19
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדנברג שלום - עמיר אריה 64.50 1265 503 11 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
2 קרני גיא - eylon08 36.25 14628 eylon08   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 גלברד מרדכי - פולק גו 30.51 612 23835 7 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
4 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 27.64 15908 2502 6 חיפה כרמל
5 יגל אבי - זוהר יורם 25.49 42046 41396 5 פולג- ברידג' פוינט/קיסריה
6 (רובוט) - גלט אהרון 24.76 ROBOT 40141 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
7 מור אהוד - גרוס ריצארד 24.54 40709 41601 4 חיפה כרמל
8 (רובוט) - עפרון פרנסין 23.25 ROBOT 14774 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
9 בלאט אמירה - קופמן שרה 21.34 14059 15635 3 ת"א - אביבים/נס ציונה
10 (רובוט) - גזית גלי 20.99 ROBOT 40227 3 לא חבר בהתאגדות /נהריה
11 (רובוט) - זופניק שושי 19.63 ROBOT 41703 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
12 (רובוט) - לביא נירה 16.27 ROBOT 14641 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 לביא נורית - יקים נוגה 15.86 5408 3475   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
14 כץ אתי - פריבר מיכל 14.96 43191 43189 2 ת"א - אביבים
15 (רובוט) - הראל אתי 12.90 ROBOT 19766 2 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
16 (רובוט) - מזרחי שמחה 12.60 ROBOT 17615 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
17 לוי עמליה - פרץ שמואל 12.22 13470 16618 1 כפר סבא
18 (רובוט) - אלקבץ שלי 7.84 ROBOT 9510 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
19 אנטין דוד - לויתן שרה 7.71 3524 23836 1 ת"א - בית הלוחם אפקה
20 ויינר שפרה - נתן מינה 7.66 21538 15086 1 רחובות
21 (רובוט) - בנדיקט מימי 5.51 ROBOT 14556 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
22 (רובוט) - סף יעל 5.04 ROBOT 16743 1 לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
23 שפירא אניטה - ביקוביצקי ורדה 3.03 14693 6234 1 ת"א - אביבים
24 מיכלוביץ נחום - מיכאלי עדי 2.87 1288 41724 1 חיפה כרמל/רחובות
25 בן נון אביבה - גולדרינג אהובה 2.36 19027 16231 1 ת"א - אביבים
26 (רובוט) - עמיר מירה 2.35 ROBOT 2508 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
27 קרדו אורית - וינברג דסי -1.07 10888 20369   רחובות
28 (רובוט) - רום מיכל -1.08 ROBOT 3406   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
29 (רובוט) - כץ זאנה -2.34 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
30 בלאט לובומיר - גנס בוב -2.57 16453 113   ת"א - אביבים
31 (רובוט) - גולדשטיין סולנג -4.04 ROBOT 40695   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
32 (רובוט) - בהירי תמר -4.65 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
33 (רובוט) - יעקב אברהם -4.98 ROBOT 40496   לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
34 ינאי זאב - שוהם יורם -5.20 40727 40726   סביון - קרית אונו
35 בלס יהודית - שמיון דגן יהודית -5.62 1187 15048   ת"א - אביבים/נס ציונה
36 (רובוט) - פרקש רות -7.94 ROBOT 5305   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
37 גוראל איתן - בן אלי מיכל -10.29 17114 24591   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
38 (רובוט) - כץ זהבה -12.22 ROBOT 8616   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
39 (רובוט) - וקסלבאום אבנר -13.04 ROBOT 12406   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
40 (רובוט) - פרידמן טליה -14.07 ROBOT 41397   לא חבר בהתאגדות
41 (רובוט) - בכר יוסי -15.08 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
42 רג'ואן מרגלית - לויט שושנה -17.15 18685 3548   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
43 (רובוט) - orabreuer -18.04 ROBOT orabreuer   לא חבר בהתאגדות
44 (רובוט) - דיין רחל -18.18 ROBOT 40734   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
45 עירשי טובה - צרקהם אסתר -18.39 347 17895   ת"א - אביבים
46 באן דוד - גוברין אבי-ברטי -18.47 10126 42144   ת"א - אביבים
47 (רובוט) - אלטש ענת -18.84 ROBOT 42767   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
48 עטר אדית - רוט חוה -21.20 15815 15241   ת"א - אביבים
49 (רובוט) - גוליק אורי -23.45 ROBOT 1414   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
50 (רובוט) - אליוביץ עליזה -26.72 ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
51 (רובוט) - קרן אורה -27.04 ROBOT 2362   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
52 (רובוט) - פישר אהובה -28.71 ROBOT 24341   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
53 אלעד רחל - בר יוסף עקיבא -39.49 3696 22055   ת"א - כיכר המדינה/חיפה כרמל
54 (רובוט) - לוי אנה -57.39 ROBOT 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות